© 2017 Parajett AB Kontakt oss
Stacks Image 7578
Stacks Image 7581
Stacks Image 7609
Stacks Image 7612

Trygge rutiner for sykehusrutiner

Parajett kan med stolthet konstatere at vi er store i bransjen der nøyaktighet og avansert teknikk kan bety skille mellom liv og død. Vi har lenge vært toneangivende innenfor utviklingen av trykksaker og gode rutiner i helsevesenet og har inngående forståelse og erfaring når det gjelder de ekstreme krav til integritet og trygghet som området krever.

Avansert trykk i laboratorierekvisisjoner

En labratorierekvisisjon er i dagens moderne helsetjeneste et nøkkeldokument for kontakten mellom ulike instanser i helsetjenesten. Mye informasjon skal få plass på et begrenset område og rekvisisjonen er et trykkteknisk avasert produkt som må fungere hundre prosent i mange steg, fra rekvitrerende leger til prøvetagning, analyse og tilbakerapportering. Strekkoder, dekaler, bestillere og pasient-ID skal matches med bestilte analyser, nummerserier og medølgende prøver.

Parajett trykker rekvisisjoner med både firefarge og print på fram- og bakside. Vi trykker på papir eller appliserte etiketter og med alle typer strekkodsformater.

Om du behøver proppfarge for sikker merking og sortering på lab løser vi det. Vi løser også rekvisisjoner med lidextentoner slik at reagensrørene kommer til rett analyseinstrument i høyteknologiske laboratorier.

Etiketter og pasientkort

Kontakt oss når du behøver etiketter på både ark og rulle, fortrykte for egen laserutskrift eller printet med strekkoder og med material- og limtype etter eget ønske.

Parajett har også vel innarbeidete rutiner for produksjon av pasientkort med en smidig totalløsning for trykk og distribusjon.
Kontakt oss!
Stacks Image 918

Helsevesenet

En rekvisisjon er trykkteknisk et meget avansert produkt. Noe av det mest avanserte et moderne grafisk foretak kan jobbe med.