© 2017 Parajett AB Kontakt oss
Stacks Image 682
Stacks Image 487

Miljøet i fokus

Vi arbeider kontinuerlig for at våre produkter og prosesser skal ha liten innvirkning på miljøet. Parajett er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2005. Der det er mulig benytter vi Svanemerket papir.
Parajetts miljøpolicy
Parajett skal i hele sin virksomhet og produktfremstilling arbeide aktivt for å minimere og forebygge negativ påvirkning på miljøet.
Parajett AB, som en av de ledende svenske aktørene innen den grafiske bransjen, ser det som betydningsfullt å aktivt arbeide for å forebygge og minimere miljøpåvirkningen så langt som det er teknisk og økonomisk mulig i hele virksomheten.
Gjennom åpenhet mot kunder, myndigheter og andre interessenter, vil vi vise dette og skape tillit til vår vilje til å nå best mulig løsninger.
Gjennom kontinuerlig informasjon vil vi sikre at alle ansatte på beste sett deltar i vårt miljøengasjement.

Vårt kvalitetsarbeide

Parajett driver kontinuerlig et arbeide for å kvalitetssikre virksomheten. I 2003 ble vi ISO 9001-sertifisert.
Parajetts kvalitetspolicy
Vi på Parajett tilstrever fornøyde kunder gjennom å alltid:
tilse at Parajett gjennomsyres av en kostnadseffektiv holdning i alle ledd, og som er til gagn for kunder og øvrige forbindelser.
ligge i fremkant av utviklingen av produkter og tjenester for å kunne tilby våre kunder de beste løsningene.
med gode og åpne relasjoner sikre oppfyllelsen av både kunders og ansattes forventinger.
samarbeide med leverandører og partnere for å kunne gi kunden en helhetsløsning.
kontinuerlig opprette og tilpasse sikre og styrte prosesser.
agere raskt og kraftfullt der vi ikke oppfyller stilte krav på levert produkt samt begrense eventuell skade.
Stacks Image 635