© 2017 Parajett AB Kontakt oss
Stacks Image 61

Informasjon i trygg forvaring

Den raske digitale utviklingen stiller høye krav til at vi ligger i forkant med å trygge din informasjon. Du skal som kunde alltid kjenne deg trygg på at vi håndterer din informasjon trygt.

Parajett arbeider like aktivt med informasjonssikkerhet i våre egne virksomheter, som vi arbeider aktivt i vår kontakt med kunder, leverandører og resten av omverdenen.
Utdrag fra Parajetts retningslinjer for informasjonsikkerhet
Parajetts virksomhet og troverdighet bygger på systematisk informasjonshåndtering og skal ikke kompromitteres ved bevisst eller ubevisst avvik fra rutiner.
Avbrudd i informasjonsflyten kan være kritisk for virksomheten og uriktig informasjon skal ikke påvirke sikkerheten, Det er derfor viktig at informasjonshåndteringen beskyttes mot bevisste og ubevisste brister. Lover og forskrifter ligger alltid til grunn og skal følges.

Hensikt
Arbeidet med informasjonssikkerheten må utføres bevisst og strukturert med tydelige mål og retningslinjer.

Mål
Tillgjengelighet – at informasjon finnes når den behøves
Konfidensialitet – at informasjon bare er tilgjengelig for den som har rett til å se den.
Riktighet – at informasjonen er og forblir riktig, forståelig og fullstendig.
En sikker produksjon med et kontinuerlig program for oppfølging
Beskyttelsestiltak
Valg av beskyttelsestiltak skal avpasses etter virksomhetens og baseres på informasjonens betydning og de konsekvenser som feil kan bety for alle interessenter ved en gitt informasjonshåndtering. Krav gitt i lover og forskrifter skal utgjøre det det laveste nivå ved iverksettelse av beskyttelsestiltak-

Ansvar
Selskapets styre gir adm dir i oppdrag å ta ansvaret for omfang og innretning av selskapets informasjonssikkerhetsarbeide.
Ansvaret for informasjonssikkerheten skal være en del av det delegerte ansvaret i virksomheten. Det betyr at hver ansatt som er ansvarlig for et virksomhetsområde også er ansvarlig for informasjonssikkerheten i den virksomheten. Systemeiere er asnvarlig for respektive informasjonssystemers sikkerhet.
Stacks Image 1040
Parajett leverer avanserte trykkløsninger innenfor områder som krever særdeles stor integritet og nøyaktighet.